ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2566
สมัครทดลองใช้ฟรี!

ขั้นตอนการใช้งานระบบเบื้องต้น
เรามีความยินดีแนะนำการใช้งานผ่าน Google Meet โดยไม่มีค่าใช้จ่ายให้กับโรงเรียนของท่าน

สถานศึกษาที่ใช้บริการ

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ PSAS

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ มีฟังก์ชันมากมายให้ใช้ ตั้งแต่เริ่มสมัครเรียนไปจนถึงการจัดห้องสอบและประกาศผลสอบ

ประหยัดเวลา งบประมาณ

   คุณเคยพบปัญหาการสมัครเรียนพร้อมกันหลายพันคนไหม? รายชื่อผู้สมัครตกหล่น ส่งรายชื่อผู้สมัครล่าช้า และสมัครเรียนซ้ำซ้อน

สามารถสมัครเรียนได้ทีละหลายคนตลอด 24 ชั่วโมง

   เราออกแบบระบบโดยรองรับการสมัคหลายพันคน และ การเปิด/ปิดการรับสมัครตามช่วงเวลาที่กำหนด

ระบบสามารถรองรับทั้งคอมพิวเตอร์ และ มือถือ

   ผู้สมัครสามารตรวจสอบสถานะของการสมัครได้แบบ Realtime โดยการเข้าสู่ระบบ

ใช้ก่อนซื้อ

   ระบบของเราเปิดให้สมัครทดลองใช้ฟรี 14 วัน นับจากวันที่เปิดใช้ระบบครั้งแรก

เรายินดีให้บริการ

ระบบของเราเปิดให้สมัครทดลองใช้ฟรี 14 วัน นับจากวันที่เปิดใช้ระบบครั้งแรก

ความสามารถ และคุณสมบัติของระบบ

สมัครเรียนหลักสูตร

   ผู้สมัครสามารถสมัครเรียนได้พร้อมกันได้ตามวันและเวลาที่โรงเรียนกำหนดไว้

   ผู้สมัครสามารถเลือกหลักสูตรที่ต้องการสมัครเรียนได้อย่างถูกต้องตามต้องการ

   ผู้สมัครสามารถเลือกหลักสูตรหลักและหลักสูตรสำรอง (ตามที่โรงเรียนกำหนดค่าไว้)

   ผู้สมัครสามารถดูข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ของหลักสูตรก่อนการสมัครได้

   ผู้สมัครสามารถดูสถิติจำนวนผู้สมัครในแต่ละหลักสูตรได้ทันที เช่น จำนวนที่เปิดรับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนที่ผ่านการตรวจสอบ

   กระบวนการสมัครเรียนออนไลน์ที่ง่ายดายและปลอดภัย เพียงเลือกหลักสูตรที่ต้องการสมัคร ป้อนเลขบัตรประจำตัวประชาชน วัน/เดือน/ปีเกิด กรอกรายละเอียด อัปโหลดหลักฐานการสมัคร เลือกหลักสูตรสำรอง(ถ้ามี) และพิมพ์ใบสมัคร

   มีระบบป้องกันไม่ให้ผู้สมัครเลือกสมัครเรียนหลักสูตรหลักซ้ำกับหลักสูตรอื่น

   ครูผู้ดูแลการสมัครสามารถส่งออกรายชื่อผู้สมัคร ในรูปแบบไฟล์ MS-Excel หรือ MS-Word เพื่อนำไปใช้ในกระบวนการตรวจสอบ หรือต่อยอดทำเป็นใบเช็กจำนวนคนที่มาสมัครได้

   ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะผลการสมัครเรียนได้ทุกขั้นตอน

   ผู้สมัครสามารถพิมพ์ใบประจำตัวสอบได้โดยที่ผู้สมัครต้องผ่านการตรวจสอบแล้วเท่านั้น

   ผู้สมัครสามารถดูผลการสอบได้โดย คลิกเข้าสู่ระบบสำหรับผู้สมัครหรือคลิกดูผลการสมัคร ป้อนเลขบัตรประจำตัวประชาชน และวัน/เดือน/ปีเกิด ของผู้สมัคร


จัดการข้อมูลผู้สมัคร

   สามารถตรวจสอบและอนุมัติรายชื่อผู้สมัครที่เข้ามาสมัครเรียนได้

   ระบบสามารถคัดกรองข้อมูลผู้สมัครได้ เช่น เพศ สมัครหลักสูตร ชั้น สถานะ เป็นต้น

   สามารถแก้ไขข้อมูลของ ผู้สมัคร และหลักสูตรได้

   ผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดของหลักสูตรที่จะสมัครได้

   สามารถส่งออกข้อมูลผู้สมัครแต่ละหลักสูตรในรูปแบบ Excel หรือ Word เพื่อนำไปใช้ตรวจสอบหรือทำใบเช็กจำนวนคนที่มาสมัครได้


การตั้งค่าและเครื่องมือภายในระบบ

   ผู้ดูแลสามารถจัดการ ข้อมูลของโรงเรียน ตราโรงเรียน ข้อตกลงการสมัคร ภาพพื้นหลังของเว็บไซต์ และสีแถบเมนูของเว็บไซต์โรงเรียนได้

   ผู้ดูแลสามารถเลือกเทมเพลตใบสมัคร และเพิ่มรายละเอียดของการสมัครได้

   ผู้ดูแลสามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข และกำหนดเวลาการ เปิด/ปิด ของหลักสูตรได้

   ระบบมีกราฟที่สามารถดูรายละเอียด และจำนวนผู้สมัครในแต่ละวันได้

   ผู้ดูแลสามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข่าวสารได้

   ผู้ดูแลสามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ห้องสอบได้

   ผู้ดูแลสามารถจัดห้องสอบได้อย่างง่ายดายโดยเลือกรายชื่อผู้สมัครเข้าห้องสอบหรือนำรายชื่อออกจากห้องสอบได้

   ผู้ดูแลสามารถส่งออกข้อมูลผู้สมัครที่อยู่ในห้องสอบในรูปแบบ Excel หรือ Word เพื่อนำไปใช้ในการเช็กชื่อผู้สมัครที่เข้าสอบได้

   ผู้ดูแลสามารถอนุมัติรายชื่อผู้สมัครที่สอบผ่าน และแจ้งผลการสอบได้

   ผู้ดูแลสามารถล้างข้อมูลของผู้สมัครในแต่ละปีการศึกษาได้

   ผู้ดูแลสามารถตวจสอบข้อมูลที่ล้างไปได้

คุณสมบัติ ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ PSAS

รายการคุณสมบัติระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์
Package
#1
Package
#2
Package
#3
1.
ผู้สมัครกรอกใบสมัครออนไลน์ได้

ผู้สมัครสามาถเลือกหลักสูตรที่ต้องการ จากนั้นเริ่มกรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์

2.
ผู้สมัครพิมพ์ใบสมัครได้ 3 รูปแบบ

สามารถตั้งค่าให้ผู้สมัครพิมพ์ใบสมัครได้ เช่น ใบสมัครเต็มรูปแบบ ใบสมัครแบบย่อ และแบบจ่ายเงินผ่านธนาคาร

3.
ติดตามสถานะผลการสมัครได้ทุกขั้นตอน

ผู้สมัครสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อติดตามข้อมูลการสมัคร ข้อความแจ้งสถานะของใบสมัครได้ตลอดทุกขั้นตอน

4.
ผู้สมัครพิมพ์ใบยืนยันการสมัครได้

เมื่อผู้ดูแลอนุมัติการสมัครแล้ว ผู้สมัครสามารถพิมพ์ใบยืนยันรับรองการสมัครเพื่อนำมายื่นกับทางสถานศึกษาได้

5.
ระบบจัดการข้อมูลหลักสูตรยืดหยุ่นได้ตามต้องการ

เพิ่มหลักสูตรการศึกษา กำหนดประเภทหลักสูตร เวลาเปิด-ปิดรับสมัคร กำหนดสีกราฟแยกตามหลักสูตร และอื่น ๆ

6.
ระบบจัดการไฟล์หลักฐานประกอบการสมัครสูงสุด 15 รายการ

สามารถกำหนดการแสดงผล แก้ไขหัวข้อ และคำอธิบายสำหรับไฟล์หลักฐานการสมัครในรูปแบบไฟล์รูปภาพ หรือ PDF

7.
ระบบฝากข้อความแจ้งไปยังผู้สมัคร

ผู้ดูแลสามารถส่งข้อความแจ้งแก้ไขข้อมูลการสมัครผ่านระบบฝากข้อความไปหาผู้สมัครโดยตรงได้

8.
ระบบจัดการห้องสอบและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ

สามารถสร้างห้องสอบตามหลักสูตร จัดทำรายการผู้สมัครประจำห้องสอบ และผู้สมัครพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบได้

9.
ระบบจัดการยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนและพิมพ์ใบมอบตัว

สามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าเรียนของผู้สมัคร เพื่อให้ผู้สมัครพิมพ์ใบมอบตัวนำกลับมายื่นกับสถานศึกษาในวันรายงานตัว

10.
ระบบคัดกรองเพื่อจัดการข้อมูลการสมัคร

ผู้ดูแลสามารถเรียกดูรายการข้อมูลผู้สมัคร ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ ผู้แจ้งแก้ไขข้อมูล ผู้อนุมัติแล้ว และการคัดกรองอื่น ๆ

11.
ระบบรายงานสรุปข้อมูลผู้สมัครตามวันที่

ผู้ดูแลสามารถส่งออกรายงานสรุปข้อมูลผู้สมัครแยกตามวันที่ และแยกตามหลักสูตรเพื่อนำส่งเขตพื้นที่การศึกษา

12.
ระบบจัดการข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ดูแลสามารถแจ้งข้อมูลข่าวสารกับผู้สมัคร ผ่านหน้าเว็บไซต์ระบบของสถานศึกษาได้โดยอิสระ

13.
ปรับแต่งรูปแบบการแสดงผลเว็บไซต์ระบบของสถานศึกษา

สามารถปรับแต่งเว็บไซต์เป็นรูปแบบตามความเหมาะสม เช่น กำหนดภาพพื้นหลัง กำหนดโทนสีในเว็บไซต์และอื่น ๆ

เราใส่ใจคุณ

ทั้งหมดนี้เป็นรายการคุณสมบัติเพียงบางส่วน เรายังพัฒนาความสามารถตามคำแนะนำจากผู้ใช้อยู่เสมอ และเราคอยอัปเดตให้ตรงตามนโยบาย และแนวปฏิบัติการรับนักเรียน สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2566

บริษัท ภาวาโน่ ซอฟต์แวร์ โซลูชั่น จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0425559000520

เลขที่ 604 หมู่ 11 ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
เบอร์โทร.
080 736 1604 (ais)
Email:
pasa@pawano.com

ทดลองใช้ระบบฟรี 14 วัน นับจากวันที่เปิดใช้ระบบครั้งแรก

สมัครทดลองใช้ระบบ ฟรี!