• โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
สถานะออฟไลน์

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์
ปีการศึกษา 2566
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

ตรวจสอบผลการสมัคร
ผู้สมัครสามารถดูผลการสมัครแต่ละขั้นตอนได้ทันทีโดยการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วคลิกปุ่ม "ดูผลการสมัคร"
สถิติภาพรวมการสมัครเรียนออนไลน์
ผู้สมัครทั้งหมด
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
สถิติการสมัครเรียนแบบรายวัน
ติดต่อฝ่ายวิชาการ
  1.       กลุ่มบริหารวิชาการ (งาน Pre BPK) โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 08.00 - 16.00 น.
  2.       เว็บไซต์: http://www.bpk.ac.th/
  3.       Email : bangpakok2492@gmail.com
  4.      ไลน์กลุ่ม

Academic_line.jpg