• ฝวาหมินกงลิ
สถานะออฟไลน์

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์
ปีการศึกษา 2564
ฝวาหมินกงลิ

ตรวจสอบผลการสมัคร
ผู้สมัครสามารถดูผลการสมัครแต่ละขั้นตอนได้ทันทีโดยการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วคลิกปุ่ม "ดูผลการสมัคร"
สถิติภาพรวมการสมัครเรียนออนไลน์
ผู้สมัครทั้งหมด
ชั้นอนุบาล 1
สถิติการสมัครเรียนแบบรายวัน
ติดต่อฝ่ายวิชาการ

Tol. 086-476-7269  Line:@981eqfkl