• โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์
ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ตรวจสอบผลการสมัคร
ผู้สมัครสามารถดูผลการสมัครแต่ละขั้นตอนได้ทันทีโดยการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วคล๊กปุ่ม "ดูผลการสมัคร"
ติดต่อฝ่ายวิชาการ


สามารถกดปุ่มเพื่อเพิ่มเพื่อนไลน์สำหรับใช้ติดต่อ สอบถามข้อมูลต่างๆ >>>  เพิ่มเพื่อน

rtfjttgjyijereoirjhoisj.png