• โรงเรียนสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
สถานะออฟไลน์

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์
ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

ตรวจสอบผลการสมัคร
ผู้สมัครสามารถดูผลการสมัครแต่ละขั้นตอนได้ทันทีโดยการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วคลิกปุ่ม "ดูผลการสมัคร"
สถิติภาพรวมการสมัครเรียนออนไลน์
ผู้สมัครทั้งหมด
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
สถิติการสมัครเรียนแบบรายวัน
ติดต่อฝ่ายวิชาการ

ที่อยู่ : โรงเรียนสังขะ เลขที่ 422 หมู่ที่ 1 ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150

Tel .08 6455 5466 , 08 6455 5460

ครูผู้ดูแลระบบ : 08 5252 1001

เพจ : โรงเรียนสังขะ กลุ่มบริหารวิชาการ