• โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์
ปีการศึกษา 2567
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

ตรวจสอบผลการสมัคร
ผู้สมัครสามารถดูผลการสมัครแต่ละขั้นตอนได้ทันทีโดยการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วคลิกปุ่ม "ดูผลการสมัคร"
สถิติภาพรวมการสมัครเรียนออนไลน์
ผู้สมัครทั้งหมด
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
สถิติการสมัครเรียนแบบรายวัน
ติดต่อฝ่ายวิชาการ

หมายเหตุ
     1. โรงเรียนรับสมัครนักเรียนช่องทางออนไลน์เท่านั้น
     2. ติดต่อช่องทางเพจ Facebook
         
แฟนเพจ Facebook : นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
     3. สอบถามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี้
          เบอร์โทรศัพท์ 084-0842124 (ครูกิตติพงษ์ พลเจียก) 
        - เบอร์โทรศัพท์ 0-2961-8891 ต่อ 301 (ฝ่ายวิชาการ)
        เบอร์โทรศัพท์ 0-2961-8891-3 (ฝ่ายประชาสัมพันธ์)