• โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์
ปีการศึกษา 2567
โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ

ตรวจสอบผลการสมัคร
ผู้สมัครสามารถดูผลการสมัครแต่ละขั้นตอนได้ทันทีโดยการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วคลิกปุ่ม "ดูผลการสมัคร"
สถิติภาพรวมการสมัครเรียนออนไลน์
ผู้สมัครทั้งหมด
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
สถิติการสมัครเรียนแบบรายวัน
ติดต่องานรับนักเรียน

กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ

ผู้รับผิดชอบ : คุณครูเกียรติศักดิ์  แก้วศรี

อีเมล : admission@sainampeung.ac.th

หมายเลขติดต่อ : 02-2582234 ต่อ 120