• โรงเรียนวัดราชาธิวาส
สถานะออฟไลน์

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์
ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนวัดราชาธิวาส

ตรวจสอบผลการสมัคร
ผู้สมัครสามารถดูผลการสมัครแต่ละขั้นตอนได้ทันทีโดยการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วคลิกปุ่ม "ดูผลการสมัคร"
สถิติภาพรวมการสมัครเรียนออนไลน์
ผู้สมัครทั้งหมด
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
สถิติการสมัครเรียนแบบรายวัน
ติดต่อฝ่ายวิชาการ

ติดต่อสอบถาม กลุ่มบริหารวิชาการ

เบอร์โทรศัพท์ 02-2432159 ในวันและเวลาราชการ

เบอร์โทร 061-0244654 (ครูมัณฑนา)

เบอร์โทร 094-5641645 (ครูสิรินาถ)

Facebook : Rajadhivas School

Line Official : 

เพิ่มเพื่อน