• โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์
ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา

ตรวจสอบผลการสมัคร
ผู้สมัครสามารถดูผลการสมัครแต่ละขั้นตอนได้ทันทีโดยการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วคล๊กปุ่ม "ดูผลการสมัคร"
ติดต่อฝ่ายวิชาการ
ที่อยู่101 หมู่ 9 ต.คลองเกตุ อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120
โทรศัพท์036-441641
โทรสาร036-442367
อีเมล์turakarn_ks@hotmail.com