• โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ

ระบบรับสมัครนักเรียน
ปีการศึกษา 2567
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ

ตรวจสอบผลการสมัคร
ผู้สมัครสามารถดูผลการสมัครแต่ละขั้นตอนได้ทันทีโดยการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วคลิกปุ่ม "ดูผลการสมัคร"
สถิติภาพรวมการสมัครเรียน
ผู้สมัครทั้งหมด
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
สถิติการสมัครเรียนแบบรายวัน
ติดต่อฝ่ายวิชาการ