• โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์
ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2567
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่

ตรวจสอบผลการสมัคร
ผู้สมัครสามารถดูผลการสมัครแต่ละขั้นตอนได้ทันทีโดยการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วคลิกปุ่ม "ดูผลการสมัคร"
สถิติภาพรวมการสมัครเรียนออนไลน์
ผู้สมัครทั้งหมด
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
สถิติการสมัครเรียนแบบรายวัน
ติดต่อฝ่ายวิชาการ