• ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางละมุง
สถานะออฟไลน์

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์
ปีการศึกษา 2564
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางละมุง

ตรวจสอบผลการสมัคร
ผู้สมัครสามารถดูผลการสมัครแต่ละขั้นตอนได้ทันทีโดยการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วคลิกปุ่ม "ดูผลการสมัคร"
สถิติภาพรวมการสมัครเรียนออนไลน์
ผู้สมัครทั้งหมด
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
สถิติการสมัครเรียนแบบรายวัน
ติดต่อฝ่ายวิชาการ