• โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์
ปีการศึกษา 2567
โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา

ตรวจสอบผลการสมัคร
ผู้สมัครสามารถดูผลการสมัครแต่ละขั้นตอนได้ทันทีโดยการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วคลิกปุ่ม "ดูผลการสมัคร"
สถิติภาพรวมการสมัครเรียนออนไลน์
ผู้สมัครทั้งหมด
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
สถิติการสมัครเรียนแบบรายวัน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ติดต่อฝ่ายวิชาการ

งานรับสมัครนักเรียน

ครูณัฐรัตน์ ผดุงถิ่น เบอร์โทรฯ / line : 087-517-2201