• โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์
ปีการศึกษา 2566
โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา

ตรวจสอบผลการสมัคร
ผู้สมัครสามารถดูผลการสมัครแต่ละขั้นตอนได้ทันทีโดยการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วคลิกปุ่ม "ดูผลการสมัคร"
สถิติภาพรวมการสมัครเรียนออนไลน์
ผู้สมัครทั้งหมด
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 4
สถิติการสมัครเรียนแบบรายวัน
ติดต่อฝ่ายวิชาการ

งานรับสมัครนักเรียน

ครูณัฐรัตน์ ผดุงถิ่น เบอร์โทรฯ / line : 087-517-2201

ครูรัชนีกร มณีเนตร เบอร์โทร : 087-671-9585