• โรงเรียนพุนพินพิทยาคม

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์
ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม

ตรวจสอบผลการสมัคร
ผู้สมัครสามารถดูผลการสมัครแต่ละขั้นตอนได้ทันทีโดยการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วคล๊กปุ่ม "ดูผลการสมัคร"
ติดต่อฝ่ายวิชาการ


กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม

image.png