• โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์
ปีการศึกษา 2567
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

ตรวจสอบผลการสมัคร
ผู้สมัครสามารถดูผลการสมัครแต่ละขั้นตอนได้ทันทีโดยการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วคลิกปุ่ม "ดูผลการสมัคร"
สถิติภาพรวมการสมัครเรียนออนไลน์
ผู้สมัครทั้งหมด
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
สถิติการสมัครเรียนแบบรายวัน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ติดต่อฝ่ายวิชาการ

งานการศึกษาภาคบังคับ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ   โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 

Facebook : โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 
 Web Site : www.kalasinpit.ac.th 
โทร 043-840016   (ในวันและเวลาราชการ 08.30 -16.30 น.)