• โรงเรียนไชยาวิทยา

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์
ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนไชยาวิทยา

ตรวจสอบผลการสมัคร
ผู้สมัครสามารถดูผลการสมัครแต่ละขั้นตอนได้ทันทีโดยการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วคล๊กปุ่ม "ดูผลการสมัคร"
ติดต่อฝ่ายวิชาการ

หากมีข้อสงสัยใดๆ ติดต่อสอบถามที่

กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนไชยาวิทยา โทรศัพท์ 091-6820201

หรือ งานธุรการ โรงเรียนไชยาวิทยา โทรศัพท์ 077-431079

หรือที่ เพจ facebook : งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนไชยาวิทยา