• โรงเรียนเวียงสระ

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์
ปีการศึกษา 2567
โรงเรียนเวียงสระ

ตรวจสอบผลการสมัคร
ผู้สมัครสามารถดูผลการสมัครแต่ละขั้นตอนได้ทันทีโดยการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วคลิกปุ่ม "ดูผลการสมัคร"
สถิติภาพรวมการสมัครเรียนออนไลน์
ผู้สมัครทั้งหมด
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
สถิติการสมัครเรียนแบบรายวัน
ติดต่อฝ่ายวิชาการ

กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเวียงสระ

โทร 093-5842242 ในวันและเวลาราชการ

หรือติดต่อผ่านไลน์ IMG_4373.JPG