• โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
สถานะออฟไลน์

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์
ปีการศึกษา 2566
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง

ตรวจสอบผลการสมัคร
ผู้สมัครสามารถดูผลการสมัครแต่ละขั้นตอนได้ทันทีโดยการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วคลิกปุ่ม "ดูผลการสมัคร"
สถิติภาพรวมการสมัครเรียนออนไลน์
ผู้สมัครทั้งหมด
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
สถิติการสมัครเรียนแบบรายวัน
ติดต่อฝ่ายวิชาการ

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ , ห้องเรียนปกติ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มบริหารงานวิชาการเบอร์โทรศัพท์  0-3828-7078 ต่อ 106 , 08-3904-2725 หรือ Line @861dwrhj ในวันเวลาราชการหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียนโครงการ EP/MEP 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-3828-2571  หรือ Line @161irgpv  ในวันเวลาราชการ