• โรงเรียนชลราษฎรอำรุง

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์
ปีการศึกษา 2566
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง

ตรวจสอบผลการสมัคร
ผู้สมัครสามารถดูผลการสมัครแต่ละขั้นตอนได้ทันทีโดยการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วคลิกปุ่ม "ดูผลการสมัคร"
สถิติภาพรวมการสมัครเรียนออนไลน์
ผู้สมัครทั้งหมด
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
สถิติการสมัครเรียนแบบรายวัน
ติดต่อฝ่ายวิชาการ

หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่งานรับสมัครนักเรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ
เบอร์โทรศัพท์  0-3828-7078 ต่อ 106 , 08-3904-2725 หรือ Line @861dwrhj ในวันเวลาราชการ