• โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์
ปีการศึกษา 2566
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตรวจสอบผลการสมัคร
ผู้สมัครสามารถดูผลการสมัครแต่ละขั้นตอนได้ทันทีโดยการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วคลิกปุ่ม "ดูผลการสมัคร"
สถิติภาพรวมการสมัครเรียนออนไลน์
ผู้สมัครทั้งหมด
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 4
สถิติการสมัครเรียนแบบรายวัน
ติดต่อฝ่ายวิชาการ