• โรงเรียนภูหลวงวิทยา

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์
ปีการศึกษา 2567
โรงเรียนภูหลวงวิทยา

ตรวจสอบผลการสมัคร
ผู้สมัครสามารถดูผลการสมัครแต่ละขั้นตอนได้ทันทีโดยการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วคลิกปุ่ม "ดูผลการสมัคร"
สถิติภาพรวมการสมัครเรียนออนไลน์
ผู้สมัครทั้งหมด
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
สถิติการสมัครเรียนแบบรายวัน
ติดต่อฝ่ายวิชาการ

งานธุรการ  042039965 

งานวิชาการ 

         ครูนัจรีภรณ์  สิมมารุณ  093-3819296 หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ
         ครูอรวรรณ  ทีแสงแดง 087-8807435 หัวหน้างานรับนักเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน  นางสาวธิดารัตน์ พจนธารี  080-1840872