• โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์
ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"

ตรวจสอบผลการสมัคร
ผู้สมัครสามารถดูผลการสมัครแต่ละขั้นตอนได้ทันทีโดยการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วคล๊กปุ่ม "ดูผลการสมัคร"
ติดต่อฝ่ายวิชาการ


ที่อยู่ 28 หมู่ 2 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม รหัสไปรษณีย์ 18160

โทร 0-3639-1217 , 0830978060  สำนักงานบริหาร (ธุรการ)

Fanpage Facebook :  Saohai Wimolwitthayanukul School.

Website : www.saohai.ac.th