• โรงเรียนภาวาโน่วิทยา

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์
ปีการศึกษา 2566
โรงเรียนภาวาโน่วิทยา

ตรวจสอบผลการสมัคร
ผู้สมัครสามารถดูผลการสมัครแต่ละขั้นตอนได้ทันทีโดยการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วคลิกปุ่ม "ดูผลการสมัคร"
สถิติภาพรวมการสมัครเรียนออนไลน์
ผู้สมัครทั้งหมด
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
สถิติการสมัครเรียนแบบรายวัน
ติดต่อฝ่ายวิชาการ

สามารถติดต่อได้ที่ เบอร์โทร. 084 787 5737 (ais)