• โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
สถานะออฟไลน์

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์
ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

ตรวจสอบผลการสมัคร
ผู้สมัครสามารถดูผลการสมัครแต่ละขั้นตอนได้ทันทีโดยการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วคลิกปุ่ม "ดูผลการสมัคร"
สถิติภาพรวมการสมัครเรียนออนไลน์
ผู้สมัครทั้งหมด
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 4
สถิติการสมัครเรียนแบบรายวัน
ติดต่อฝ่ายวิชาการ

เบอร์โทรศัพท์02-961-8891 ต่อ 320, 065-6249103 (โครงการห้องเรียนพิเศษ)