• โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์
ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

ตรวจสอบผลการสมัคร
ผู้สมัครสามารถดูผลการสมัครแต่ละขั้นตอนได้ทันทีโดยการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วคล๊กปุ่ม "ดูผลการสมัคร"
ติดต่อฝ่ายวิชาการ

เบอร์โทรศัพท์02-961-8891 ต่อ 320, 065-6249103 (โครงการห้องเรียนพิเศษ)