• โรงเรียนสวนศรีวิทยา

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์
ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนสวนศรีวิทยา


ตรวจสอบผลการสมัคร
ผู้สมัครสามารถดูผลการสมัครแต่ละขั้นตอนได้ทันทีโดยการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วคลิกปุ่ม "ดูผลการสมัคร"
ข่าวประชาสัมพันธ์
ติดต่อฝ่ายวิชาการ

โรงเรียนสวนศรีวิทยา
280 ถนนหลังสวน   ตำบลหลังสวน  อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110
เบอร์โทรศัพท์ 077-541050
Email : 
ss.academic@suansri.ac.th

Facebook : https://www.facebook.com/SuansriwittayaSchool