• โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์
ปีการศึกษา 2566
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ

ตรวจสอบผลการสมัคร
ผู้สมัครสามารถดูผลการสมัครแต่ละขั้นตอนได้ทันทีโดยการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วคลิกปุ่ม "ดูผลการสมัคร"
สถิติภาพรวมการสมัครเรียนออนไลน์
ผู้สมัครทั้งหมด
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
สถิติการสมัครเรียนแบบรายวัน
ติดต่อฝ่ายวิชาการ

www.pkssp.ac.th 

งานทะเบียนนักเรียน

วันทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ โทร. 02 347 4167 ต่อ 132 หรือ 06 4227 3319 ในเวลาราชการ 08.30 น. - 16.30 น.

วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทร. 02 347 4167 ต่อ 210 ในเวลาราชการ 08.30 น. - 16.30 น.