• โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์
ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ

ตรวจสอบผลการสมัคร
ผู้สมัครสามารถดูผลการสมัครแต่ละขั้นตอนได้ทันทีโดยการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วคล๊กปุ่ม "ดูผลการสมัคร"
ติดต่อฝ่ายวิชาการ

www.pkssp.ac.th 

โทร. 064-227-3319