• โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์
ปีการศึกษา 2567
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ

ตรวจสอบผลการสมัคร
ผู้สมัครสามารถดูผลการสมัครแต่ละขั้นตอนได้ทันทีโดยการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วคลิกปุ่ม "ดูผลการสมัคร"
สถิติภาพรวมการสมัครเรียนออนไลน์
ผู้สมัครทั้งหมด
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
สถิติการสมัครเรียนแบบรายวัน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ติดต่อฝ่ายวิชาการ

    www.pkssp.ac.th 

 งานรับนักเรียน โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ


วันทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ โทร. 02-347-4167 ต่อ 210 หรือ 065-930-0030 หรือ 095-330-2795  ในเวลาราชการ 08.30 น. - 16.30 น.

วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทร. 02-347-4167 ต่อ 210 ในเวลา 09.00 น. - 16.30 น.