• โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์
ปีการศึกษา 2567
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

ตรวจสอบผลการสมัคร
ผู้สมัครสามารถดูผลการสมัครแต่ละขั้นตอนได้ทันทีโดยการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วคลิกปุ่ม "ดูผลการสมัคร"
สถิติภาพรวมการสมัครเรียนออนไลน์
ผู้สมัครทั้งหมด
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
สถิติการสมัครเรียนแบบรายวัน
ติดต่อฝ่ายวิชาการ

กลุ่มบริหารวิชาการ งานรับนักเรียนโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
ติดต่อสอบถาม 027462833 หรือ 0639970785
Line Official : @649lfywn