• โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์
ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี

ตรวจสอบผลการสมัคร
ผู้สมัครสามารถดูผลการสมัครแต่ละขั้นตอนได้ทันทีโดยการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วคล๊กปุ่ม "ดูผลการสมัคร"
ข่าวประชาสัมพันธ์
ติดต่อฝ่ายวิชาการ


งานทะเบียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี