• โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์
ปีการศึกษา 2567
โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์

ตรวจสอบผลการสมัคร
ผู้สมัครสามารถดูผลการสมัครแต่ละขั้นตอนได้ทันทีโดยการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วคลิกปุ่ม "ดูผลการสมัคร"
สถิติภาพรวมการสมัครเรียนออนไลน์
ผู้สมัครทั้งหมด
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
สถิติการสมัครเรียนแบบรายวัน
ติดต่อฝ่ายวิชาการ

กลุ่มบริหารวิชาการ โทร 0899616961
เพจ face book : กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์