• โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์
ประเภทห้องเรียนพิเศษ STI และ SMTE
ปีการศึกษา 2566
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่


ตรวจสอบผลการสมัคร
ผู้สมัครสามารถดูผลการสมัครแต่ละขั้นตอนได้ทันทีโดยการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วคลิกปุ่ม "ดูผลการสมัคร"
ติดต่อฝ่ายวิชาการ

ติดต่อ.png