• โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา
เลือกหลักสูตรที่ต้องการสมัคร

ประเภท: ประเภททั่วไป
แผนการเรียน: วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (SM)
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 2 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 80 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 11/03/2566 08:30 ถึง 16/03/2566 11:35

ประเภท: ประเภททั่วไป
แผนการเรียน: ส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ (SME)
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 1 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 40 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 11/03/2566 08:30 ถึง 15/03/2566 16:30

ประเภท: ประเภททั่วไป
แผนการเรียน: ส่งเสริมความสามารถด้านภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน (EC)
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 1 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 40 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 11/03/2566 08:30 ถึง 15/03/2566 16:30

ประเภท: ประเภททั่วไป
แผนการเรียน: ศิลป์ทั่วไป (General Art)
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 6 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 240 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 11/03/2566 08:30 ถึง 16/03/2566 11:40