• โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา
ตรวจสอบผลการสมัคร
ผู้สมัครสามารถดูผลการสมัครแต่ละขั้นตอนได้ทันทีโดยการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วคล๊กปุ่ม "ดูผลการสมัคร"
รายชื่อผู้สมัครที่ต้องทำการแก้ไขหลักฐานเพิ่มเติม (ทั้งหมด 4 รายชื่อ)
# ชื่อ-สกุล หลักสูตรที่สมัคร วันที่สมัคร
1 นาย อดิศักดิ์ แก้วอินทร์
ประเภทโควตา ภาษาไทย-สังคมศึกษา (TS)
16/01/2567 16:37
2 เด็กหญิง อภิสรา ปัญญามากไพบูลย์
ประเภทโควตา วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (SM)
11/01/2567 16:31
3 เด็กชาย ธนวัฒน์ วงศ์มหามงตล
ประเภทโควตา วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (SM)
09/01/2567 12:19
4 เด็กชาย พงษ์พัฒน์ ชมศรี
ประเภทโควตา วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (SM)
08/01/2567 19:36

แสดง 1 - 4 จาก 4 รายการ