• โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา
ติดต่อและประสานงาน

งานรับสมัครนักเรียน

ครูณัฐรัตน์ ผดุงถิ่น เบอร์โทรฯ / line : 087-517-2201