• เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์
สอบคัดเลือกทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
(สอบคัดเลือก ความสามารถพิเศษ และสิทธิ์ T.U.)
ปีการศึกษา 2567
เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้

ตรวจสอบผลการสมัคร
ผู้สมัครสามารถดูผลการสมัครแต่ละขั้นตอนได้ทันทีโดยการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วคล๊กปุ่ม "ดูผลการสมัคร"