• เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้

ระบบรับสมัครออนไลน์นักเรียน ม.4
"ห้องเรียนพิเศษ (SME Gifted)"
ปีการศึกษา 2567
เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้

ตรวจสอบผลการสมัคร
ผู้สมัครสามารถดูผลการสมัครแต่ละขั้นตอนได้ทันทีโดยการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วคล๊กปุ่ม "ดูผลการสมัคร"