• เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
ตรวจสอบผลการสมัคร
ผู้สมัครสามารถดูผลการสมัครแต่ละขั้นตอนได้ทันทีโดยการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วคล๊กปุ่ม "ดูผลการสมัคร"
รายชื่อผู้สมัครที่ต้องทำการแก้ไขหลักฐานเพิ่มเติม (ทั้งหมด 5 รายชื่อ)
# ชื่อ-สกุล หลักสูตรที่สมัคร วันที่สมัคร
1 นาย ศุภณัฐ สงฤทธิ์
ประเภทห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
14/02/2567 00:36
2 นาย ไกรสิทธิ ไม้จิตต์
ประเภทห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
13/02/2567 16:28
3 นางสาว ชนัญชิดา มิตตะกา
ประเภทห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
13/02/2567 11:54
4 นางสาว พรไพลิน ส้มผล
ประเภทห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
11/02/2567 20:20
5 นางสาว พัทธิยาพร รัตนพันธ์
ประเภทห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
10/02/2567 09:15

แสดง 1 - 5 จาก 5 รายการ