• เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
เลือกหลักสูตรที่ต้องการสมัคร

ประเภท: ประเภททั่วไป
แผนการเรียน:
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 11 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 1500 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 13/11/2566 09:00 ถึง 28/11/2566 16:30