• เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
ตรวจสอบผลการสมัคร
ผู้สมัครสามารถดูผลการสมัครแต่ละขั้นตอนได้ทันทีโดยการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วคล๊กปุ่ม "ดูผลการสมัคร"
รายชื่อผู้สมัครที่รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล (ทั้งหมด 1 รายชื่อ)
# ชื่อ-สกุล หลักสูตรที่สมัคร วันที่สมัคร
1 นางสาว อลินดา ระหังภัย
ประเภททั่วไป ศิลป์ – ภาษาเกาหลี
16/02/2566 20:58

แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ