• เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์
สอบคัดเลือกทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
(สอบคัดเลือก ความสามารถพิเศษ และสิทธิ์ T.U.)
ปีการศึกษา 2567
เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้

ลงชื่อเข้าสู่ระบบ
เพื่อใช้ในติดตามตรวจสอบผลการสมัครเรียน