• โรงเรียนภาวาโน่วิทยา
เลือกหลักสูตรที่ต้องการสมัคร

ประเภท: ประเภททั่วไป
แผนการเรียน: วิทยาศาสตร์
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 5 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 60 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 14/11/2565 09:18 ถึง 30/11/2565 16:30