• โรงเรียนภาวาโน่วิทยา
เลือกหลักสูตรที่ต้องการสมัคร

ประเภท: ประเภททั่วไป
แผนการเรียน: วิทย์ - คณิต
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 4 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 200 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 16/01/2567 08:30 ถึง 18/01/2567 16:30

ประเภท: ประเภททั่วไป
แผนการเรียน: ศิลป์ - ภาษา
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 4 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 200 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 16/01/2567 08:30 ถึง 18/01/2567 16:30