• โรงเรียนภาวาโน่วิทยา
เลือกหลักสูตรที่ต้องการสมัคร

ประเภท: ประเภททั่วไป
แผนการเรียน: วิทยาศาสตร์
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 5 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 60 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 10/02/2566 06:16 ถึง 19/02/2566 16:30

ประเภท: ประเภทความสามารถพิเศษ
แผนการเรียน: ทดสอบ
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 10 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 50 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 05/03/2566 09:46 ถึง 12/03/2566 00:49