• โรงเรียนภาวาโน่วิทยา
เลือกหลักสูตรที่ต้องการสมัคร

ประเภท: ประเภททั่วไป
แผนการเรียน: วิทย์ - คณิต
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 4 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 200 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 16/01/2567 08:30 ถึง 21/04/2567 16:30

ประเภท: ประเภททั่วไป
แผนการเรียน: ศิลป์ - ภาษา
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 4 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 200 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 16/01/2567 08:30 ถึง 29/02/2567 16:30