• โรงเรียนภาวาโน่วิทยา
ตรวจสอบผลการสมัคร
ผู้สมัครสามารถดูผลการสมัครแต่ละขั้นตอนได้ทันทีโดยการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วคล๊กปุ่ม "ดูผลการสมัคร"
รายชื่อผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์การสมัคร (ทั้งหมด 2 รายชื่อ)
# ชื่อ-สกุล หลักสูตรที่สมัคร วันที่สมัคร
1 นางสาว วราลี พระจันทร์
ประเภททั่วไป ศิลป์ - ภาษา
16/01/2567 14:35
2 เด็กชาย อรัญญ์ ผืนป่า
ประเภททั่วไป วิทย์ - คณิต
16/01/2567 13:45

แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ