• โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
เลือกหลักสูตรที่ต้องการสมัคร

ประเภท: ประเภทห้องเรียนพิเศษ
แผนการเรียน: ICT/AI
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนพิเศษ)
จำนวนห้องเรียน: 1 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 36 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 10/02/2567 00:01 ถึง 14/02/2567 16:30