• โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์
ปีการศึกษา 2567
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ

ตรวจสอบผลการสมัคร
ผู้สมัครสามารถดูผลการสมัครแต่ละขั้นตอนได้ทันทีโดยการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วคล๊กปุ่ม "ดูผลการสมัคร"