• โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
เลือกหลักสูตรที่ต้องการสมัคร

ประเภท: ประเภททั่วไป
แผนการเรียน: ห้องเรียนปกติ
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 10 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: - คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 13/03/2567 07:45 ถึง 13/03/2567 16:00

ประเภท: ประเภทความสามารถพิเศษ
แผนการเรียน: กีฬา,ดนตรีไทย,ดนตรีสากล,นาฏศิลป์,ทัศนศิลป์ (สอบคัดเลือกวันที่ 20 มี.ค. 67) หมดเขตรับสมัคร*
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 1 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: - คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 10/03/2567 07:45 ถึง 10/03/2567 16:00