• โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
เลือกหลักสูตรที่ต้องการสมัคร

ประเภท: ประเภทในเขตพื้นที่บริการ
แผนการเรียน:
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 12 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 144 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 11/03/2566 00:01 ถึง 15/03/2566 23:59

ประเภท: ประเภทนอกเขตพื้นที่บริการ
แผนการเรียน:
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 12 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 277 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 11/03/2566 00:01 ถึง 15/03/2566 23:59

ประเภท: ประเภทความสามารถพิเศษ
แผนการเรียน:
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 1 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 37 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 11/03/2566 00:01 ถึง 12/03/2566 23:59

ประเภท: ประเภทเงื่อนไขพิเศษ
แผนการเรียน:
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 1 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 22 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 11/03/2566 00:01 ถึง 15/03/2566 23:59