• โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เลือกหลักสูตรที่ต้องการสมัคร

ประเภท: ประเภทนักเรียนโรงเรียนอื่น
แผนการเรียน: คณิตฯ-วิทย์ อังกฤษ ช้างน้อย
สำหรับ: ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 20 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 3000 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 04/01/2566 15:44 ถึง 26/01/2566 16:30