• โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
ติดต่อและประสานงาน

ช่องทางการติดต่อสอบถามการรับสมัครสอบคัดเลือก
โทรศัพท์ 02-961-8891 ต่อ 320, 084-219-5244 (โครงการห้องเรียนพิเศษ)
หรือ ผ่านทาง QR Code Line ลิงค์ : https://lin.ee/ymNWZCG
S__13017176.jpg