• โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
สถานะออฟไลน์
เลือกหลักสูตรที่ต้องการสมัคร

ประเภท: ประเภทห้องเรียนปกติ
แผนการเรียน: แผนการเรียนทั่วไป
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 6 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 192 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 06/03/2566 12:00 ถึง 15/03/2566 16:30

ประเภท: ประเภทห้องเรียนปกติ
แผนการเรียน: วิทยาศาสตร์พลังสิบ
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 1 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 40 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 06/03/2566 12:00 ถึง 15/03/2566 16:30

ประเภท: ประเภทความสามารถพิเศษ
แผนการเรียน: แผนการเรียนทั่วไป
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 1 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 10 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 06/03/2566 12:00 ถึง 12/03/2566 16:30