• เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ เดิมชื่อโรงเรียนศรีวิชัย ประกาศจัดตั้งเมื่อ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2538 โดย ฯพณฯสัมพันธ์ ทองสมัคร ซึ่งได้รับบริจาคที่ดินจาก บริษัท ซิตี้แลนด์ กรุ๊ป จำกัด จำนวน 46 ไร่ 1 งาน 28.5 ตารางวา ณ หมู่ที่6 ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จ. นครศรีธรรมราช

          ต่อมากระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ โดยฯพณฯ ชุมพล ศิลปอาชา ในวันที่ 6 เมษายน 2540 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ ได้รับการสนับสนุนทาง ด้านวิชาการ และหลักสูตรตามโครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร เพื่อเตรียมนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาโดยเฉพาะ ทั้งนี้ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ มีแนวคิดสำคัญ คือ จัดตั้งโรงเรียนให้มีความพร้อมในทุกด้าน เพื่อสนองนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ ให้มีโอกาสเท่าเทียมกับนักเรียนในกรุงเทพมหานคร ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทางสติปัญญา และเน้นการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ เป็นโรงเรียนลักษณะพิเศษนำร่อง จัดกระบวนการเรียนการสอนลักษณะเดียวกับโรงเรียนเดรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะดำเนินการจัดตั้ง โรงเรียนลักษณะนี้ในภาคอื่น ๆ ต่อไป เพราะเป้าหมายคือ ทำกรุงเทพมหานครให้เล็กลง ทำให้ภูมิภาคใหญ่ขึ้น

แนวคิดการจัดตั้ง

  1. จัดตั้งโรงเรียนให้มีความพร้อมทุกด้าน เพื่อสนองนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ ให้มีโอกาสเท่าเทียมกับนักเรียนในกรุงเทพมหานคร
  2. จัดตั้งโรงเรียนให้กับนักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางสติปัญญา
  3. เป็นโรงเรียนลักษณะพิเศษที่เน้นการสอนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
  4. เป็นโรงเรียนที่จัดกระบวนการเรียนเช่นเดียวกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
  5. ทำกรุงเทพมหานครให้เล็กลงทำภูมิภาคให้ใหญ่ขึ้น