• เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
ติดต่อและประสานงาน

ถนนนครศรีธรรมราช - ร่อนพิบูลย์ เลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ตำบลนาพรุ

อำเภอพระหรพม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทร : 075-378888, 075-466724(สำนักงานผู้บริหาร), 075-466574(กลุ่มบริหารงบประมาณฯ), 075-466836(กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน)

Fax : 075-378650, 075-466724(สำนักงานผู้บริหาร), 075-466574(กลุ่มบริหารงบประมาณฯ), 075-466836(กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน)