• โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ
ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ

ผู้เริ่มจัดตั้ง : ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
วันทำสัญญาซื้อที่ดิน : วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๓
วันเกิดโรงเรียน ( วันวางศิลาฤกษ์อาคาร ๑ ) : วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๔
วันที่เปิดทำการสอนวันแรก : วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๔
ขนาดที่ดิน : ๑๒ ไร่ ๑ งาน ๖๓ ตารางวา
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน : พระพุทธเบญจวีสติมมหามงคล
สัญลักษณ์โรงเรียน : ตราพระราชทานมงกุฎในสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี